MS: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zmiana zasad w trakcie

Ministerstwo nie przyznało dotacji organizacjom udzielającym pomocy kobietom pokrzywdzonym przestępstwem jako powód podając “zawężenie pomocy tylko do określonej grupy pokrzywdzonych, podczas gdy dysponent funduszy szczególną wagę przyłożył do zapewnienia możliwej kompleksowej realizacji pomocy wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem”.

Czytaj więcej