MZ: 7 dni na składanie ofert dot. Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ogłoszenie o konkursie, dając 7 dni na składanie ofert. W odpowiedzi Fundacja Rodzić po Ludzku upubliczniła list do MZ wyrażające oburzenie i zaniepokojenie takim działaniem, wnioskując o wydłużenie terminu do 21 oraz wskazując konieczność opracowania programu współpracy MZ z NGO . Tuż przed upływem terminu MZ przedłużyło możliwość składania ofert o dodatkowe 7 dni, łącznie do 14 dni.

Czytaj więcej

MSZ: Niepubliczne konsultacje programu współpracy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod datą 17 maja 2016 roku ogłosiło konsultacje programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa. Adres ogłoszenia w BIP z wyrażeniem “sprzedaż auta” był mylący. Tryb ogłoszenia konsultacji mógł być powodem, dla którego żadna organizacja nie zgłosiła uwag. 27 czerwca 2016 roku program współpracy został przyjęty.

Czytaj więcej

MS: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zmiana zasad w trakcie

Ministerstwo nie przyznało dotacji organizacjom udzielającym pomocy kobietom pokrzywdzonym przestępstwem jako powód podając “zawężenie pomocy tylko do określonej grupy pokrzywdzonych, podczas gdy dysponent funduszy szczególną wagę przyłożył do zapewnienia możliwej kompleksowej realizacji pomocy wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem”.

Czytaj więcej