MSZ wyjaśni, czy w konkursie nie naruszono wymogów formalnych – RODM 2016-2018 w Katowicach

MSZ informuje, że sprawa złożenia sprawozdań przez Fundację Patriotyczną Silesia Superior za dwa ostatnie lata jest “przedmiotem postępowania wyjaśniającego”. Fundacja Patriotyczna Silesia Superior razem z Ruchem Kontroli Wyborów wygrały konkurs na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach na lata 2016-2018.

Czytaj więcej

MSZ: Konkurs na Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018

Pod datą 7 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”. Dotacja została przyznana organizacji istniejącej od grudnia 2015 r., która nie spełniała wymogów formalnych wg §3 pkt. 9. a) udokumentowanego doświadczenia w realizacji w latach 2013-2015 co najmniej 5 projektów poświęconych polskiej polityce zagranicznej i/lub współpracy zagranicznej i/lub promocji kultury i/lub promocji historii Polski i/lub inicjatyw obywatelskich w dziedzinie…”

Czytaj więcej