MS: Unieważnienie konkursu “pomoc świadkom i osobom im najbliższym”

Unieważnienie konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Świadkom. Jako powód podano “nie wpłynęła ani jedna oferta na następujące województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie oraz łódzkie, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi założeniami o utworzeniu kompleksowej sieci punktów na terenie całego kraju, w których świadkowie i osoby im najbliższe mogliby uzyskać niezbędną pomoc”.

Czytaj więcej