MZ: Unieważnienie konkursu po raz trzeci

MZ po raz kolejny ogłosiło i unieważniło konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Czytaj więcej

MZ: Unieważnienie konkursu

MZ unieważniło 11.07.2016 konkurs ofert ogłoszony 14.06.2016, w którym termin na złożenie oferty upływał 29.06.2016. Organizacje dostały 14 dni na złożenie oferty, a MZ unieważniło konkurs bez podania przyczyny.
Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Czytaj więcej

MZ: Unieważnienie konkursu 68 dni po terminie napływu ofert

MZ unieważniło 4.10.2016 konkurs ofert ogłoszony 14.07.2016, w którym termin na złożenie oferty upływał 28.07.2016. Organizacje dostały 14 dni na złożenie oferty, a MZ po 68 dniach stwierdziło, że konkurs unieważnia bez podania przyczyny.
Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Czytaj więcej