MŚ: Odwołanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Po negatywnej opinii PROP odnośnie planów Ministra Środowiska względem Puszczy Białowieskiej do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody usuwający kadencyjność PROP i dający MŚ możliwość zmiany dotychczasowego składu. Na podstawie nowej ustawy minister zmienił skład Rady odwołując większość członków, których kadencja zgodnie z ustawą sprzed zmian trwać miała do 2019 roku.

Czytaj więcej