MZ: 7 dni na składanie ofert dot. Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ogłoszenie o konkursie, dając 7 dni na składanie ofert. W odpowiedzi Fundacja Rodzić po Ludzku upubliczniła list do MZ wyrażające oburzenie i zaniepokojenie takim działaniem, wnioskując o wydłużenie terminu do 21 oraz wskazując konieczność opracowania programu współpracy MZ z NGO . Tuż przed upływem terminu MZ przedłużyło możliwość składania ofert o dodatkowe 7 dni, łącznie do 14 dni.

Czytaj więcej