MZ: Unieważnienie konkursu po raz trzeci

MZ po raz kolejny ogłosiło i unieważniło konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Czytaj więcej

MZ: Unieważnienie konkursu

MZ unieważniło 11.07.2016 konkurs ofert ogłoszony 14.06.2016, w którym termin na złożenie oferty upływał 29.06.2016. Organizacje dostały 14 dni na złożenie oferty, a MZ unieważniło konkurs bez podania przyczyny.
Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Czytaj więcej

MZ: Unieważnienie konkursu 68 dni po terminie napływu ofert

MZ unieważniło 4.10.2016 konkurs ofert ogłoszony 14.07.2016, w którym termin na złożenie oferty upływał 28.07.2016. Organizacje dostały 14 dni na złożenie oferty, a MZ po 68 dniach stwierdziło, że konkurs unieważnia bez podania przyczyny.
Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Czytaj więcej

MZ: 7 dni na składanie ofert dot. Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ogłoszenie o konkursie, dając 7 dni na składanie ofert. W odpowiedzi Fundacja Rodzić po Ludzku upubliczniła list do MZ wyrażające oburzenie i zaniepokojenie takim działaniem, wnioskując o wydłużenie terminu do 21 oraz wskazując konieczność opracowania programu współpracy MZ z NGO . Tuż przed upływem terminu MZ przedłużyło możliwość składania ofert o dodatkowe 7 dni, łącznie do 14 dni.

Czytaj więcej