MON: Unieważnienie konkursu 13/2016

Ministerstwo Obrony Narodowej unieważniło bez podania przyczyny konkurs Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości…

Czytaj więcej

MON: Unieważnienie konkursu 12/2016

Ministerstwo Obrony Narodowej unieważniło bez podania przyczyny konkurs “Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości …”

Czytaj więcej