MEN po raz drugi unieważnia nabór w ramach PO WER 2.16 na wsparcie konsultacji społecznych planowanych zmian w oświacie

MEN po raz drugi unieważniło bez podania przyczyny nabór na partnera w PO WER 2.16 na wsparcie konsultacji społecznych, 14 dni po upływie terminu na składanie ofert. Dzień przed ogłoszeniem naboru minister Zalewska w Sejmie informowała, że konkretna fundacja zajmie się konsultacjami zmian w systemie oświaty.

Czytaj więcej

MEN: Nabór na partnera do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nieprzejrzysty nabór na partnera do projektu konkursowego Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze, w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej