MKiDN: Zapowiedź odwołania trzech ciał dialogu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 21 marca 2016 roku zapowiedział likwidację trzech ciał dialogu oraz powołanie w ich miejsce jednego organu pomocniczego. W piśmie zapowiedziano spotkanie w tej sprawie. Do dnia publikacji niniejszej informacji MKiDN nie przekazało dalszych informacji w tej sprawie.

Czytaj więcej