MSZ: Konsultacje programu współpracy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod datą 17 maja 2016 roku ogłosiło konsultacje programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa. Adres ogłoszenia w BIP z wyrażeniem “sprzedaż auta” był mylący. Tryb ogłoszenia konsultacji mógł być powodem, dla którego żadna organizacja nie zgłosiła uwag. 27 czerwca 2016 roku program współpracy został przyjęty.

Czytaj więcej