MSZ wyjaśni, czy w konkursie nie naruszono wymogów formalnych – RODM 2016-2018 w Katowicach

MSZ informuje, że sprawa złożenia sprawozdań przez Fundację Patriotyczną Silesia Superior za dwa ostatnie lata jest “przedmiotem postępowania wyjaśniającego”. Fundacja Patriotyczna Silesia Superior razem z Ruchem Kontroli Wyborów wygrały konkurs na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach na lata 2016-2018.

Czytaj więcej

MZ: 7 dni na składanie ofert dot. Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ogłoszenie o konkursie, dając 7 dni na składanie ofert. W odpowiedzi Fundacja Rodzić po Ludzku upubliczniła list do MZ wyrażające oburzenie i zaniepokojenie takim działaniem, wnioskując o wydłużenie terminu do 21 oraz wskazując konieczność opracowania programu współpracy MZ z NGO . Tuż przed upływem terminu MZ przedłużyło możliwość składania ofert o dodatkowe 7 dni, łącznie do 14 dni.

Czytaj więcej

MS: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zmiana zasad w trakcie

Ministerstwo nie przyznało dotacji organizacjom udzielającym pomocy kobietom pokrzywdzonym przestępstwem jako powód podając “zawężenie pomocy tylko do określonej grupy pokrzywdzonych, podczas gdy dysponent funduszy szczególną wagę przyłożył do zapewnienia możliwej kompleksowej realizacji pomocy wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem”.

Czytaj więcej