MRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym

MRPiPS (operator programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)) rozwiązało w trybie natychmiastowym umowę z Fundacją Autonomia po przeprowadzeniu jednodniowego monitoringu, zapowiedzianego tego samego dnia. Rozwiązanie umowy nastąpiło zanim Fundacja otrzymała notatkę w formie karty z monitoringu opracowywanej przez pracowników MRPiPS.

Czytaj więcej