Statystyki i analizy

Raport XI 2015 – II 2017 (2/2017)

Publikujemy drugi raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres ujęty w raporcie obejmuje piętnaście miesięcy od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do lutego 2017). Dotarło do nas w tym czasie 39 przykładów naruszeń w 17 ministerstwach. Spośród zamieszczonych w repozytorium dokumentów i linków ponad 50% nie zostało prawidłowo opublikowanych lub zostało usuniętych z BIP, mimo takiego obowiązku.

Pełna treść: Raport 2/2017
Wersja do druku: Raport 2_druk/2017

18.04.2017 r.

Raport XI 2015 – XI 2016 (1/2017)

Publikujemy rozszerzoną wersję pierwszego raportu Repozytorium OFOP. Do danych liczbowych dodaliśmy krótkie podsumowanie opisujące charakter zaobserwowanych przez nas naruszeń. Mamy nadzieję, że dodane informacje ułatwią upowszechnianie raportu.

Pełna treść: Raport 1.2/2017
Wersja do druku: Raport 1.2_druk/2017

16.03.2017 r.

Publikujemy pierwszy raport Repozytorium OFOP. Prezentujemy w nim naruszenia przez polski rząd zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie opisane w nim przypadki zostały udokumentowane  i opublikowane w Repozytorium OFOP. Okres prowadzonej obserwacji ujętej w raporcie obejmuje rok od zmiany rządu po wyborach parlamentarnych (od listopada 2015 do listopada 2016). Dotarło do nas 17 przykładów naruszeń w ośmiu ministerstwach. Spośród zamieszczonych w repozytorium dokumentów i linków ponad 50% zostało usuniętych z BIP lub nie zostało opublikowanych, mimo takiego obowiązku.

Pełna treść: Raport 1/2017

Bieżące dane

Liczba obserwacji: 41
Liczba dokumentów: 120
Liczba linków: 134

Podział obserwacji ze względu na kategorie

Podział obserwacji ze względu na podmioty

Podział obserwacji ze względu na podmioty / kategorie

Obserwacje wg daty

Załączone dokumenty

Załączone linki

Załączone dokumenty i linki

Najpopularniejsze obserwacje

Liczba wyświetleńObserwacja
2265Brak uzasadnienia oceny strategicznej w rozstrzygnięciu FIO 2017
1807MRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
743MKiDN zmniejszył o połowę pulę środków na Bardzo Młodą Kulturę w trakcie realizacji działań
400MSWiA: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - nierozstrzygnięte konkursy 4 i 5
367MSZ wyjaśni, czy w konkursie nie naruszono wymogów formalnych - RODM 2016-2018 w Katowicach

Najczęściej pobierane dokumenty

Liczba pobrańDokumentObserwacja
31Skan pisma MRPiPS o rozwiązniu umowy ze skutkiem natychmiastowymMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
29Zawiadomienie MKiDN o zmniejszeniu budżetu Programu BMKMKiDN zmniejszył o połowę pulę środków na Bardzo Młodą Kulturę w trakcie realizacji działań
24Pismo z Narodowego Centrum KulturyMKiDN zmniejszył o połowę pulę środków na Bardzo Młodą Kulturę w trakcie realizacji działań
20Oświadczenie Fundacji Autonomia w związku z rozwiązaniem umowyMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
18Wyniki oceny merytorycznejMEN: w połowie listopada ogłasza konkurs z terminem realizacji do końca roku.

Najczęściej klikane linki

Liczba kliknięćLinkObserwacja
55Skan pisma MRPiPS o rozwiązniu umowy ze skutkiem natychmiastowymMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
47Oświadczenie Fundacji Autonomia w związku z rozwiązaniem umowyMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
44Ogloszenie o wynikach konkursuBrak uzasadnienia oceny strategicznej w rozstrzygnięciu FIO 2017
40Informacja na stronie MRPiPSMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym
36Informacja Fundacji Autonomia o zerwaniu umowy przez MRPiPSMRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym