MKiDN zmniejszył o połowę pulę środków na Bardzo Młodą Kulturę w trakcie realizacji działań

Operatorzy realizujący działania w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 otrzymali 9 lutego 2017 roku pismo o zmniejszeniu o połowę (z 4 mln do 2 mln złotych) dofinansowania na realizację Programu w 2017 roku, co wymaga od nich “analizy i aktualizacji budżetu i planowanych działań”. Do pisma nie załączono decyzji MKiDN przywołanej jako podstawę zmian.

Czytaj więcej

MRPiPS: rozwiązanie umowy FIO z Fundacją Autonomia w trybie natychmiastowym

MRPiPS (operator programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)) rozwiązało w trybie natychmiastowym umowę z Fundacją Autonomia po przeprowadzeniu jednodniowego monitoringu, zapowiedzianego tego samego dnia. Rozwiązanie umowy nastąpiło zanim Fundacja otrzymała notatkę w formie karty z monitoringu opracowywanej przez pracowników MRPiPS.

Czytaj więcej