MRPiPS ponownie przekracza ramy regulaminu FIO stosując negatywną ocenę strategiczną

Lista rankingowa FIO Priorytet 3 i 4 opublikowana 21 kwietnia wskazuje na 23 oceny strategiczne. To narzędzie stosowane wyjątkowo, zasadą jest oparcie wyników na średniej ocen niezależnych ekspertów. Wśród nich są 3 negatywne oceny, skutkujące brakiem dofinansowania.

21 kwietnia na stronie MRPiPS zostały opublikowane wyniki naboru w konkursie FIO – Priorytet 3 i 4.

1. Tryb oceny strategicznej został zastosowany wobec 23 ofert. Po raz drugi w historii FIO sięgającej 2005 r. zastosowano negatywną ocenę strategiczną, nieprzewidzianą w regulaminie. Pierwszy raz została ona zastosowana w lutym br. w stosunku do jednej organizacji. Tym razem ocenione w ten sposób zostały trzy podmioty:
• dwa w Priorytecie 3:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
i Polska Fundacja im. Roberta Schumana
• oraz jeden w Priorytecie 4:
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

2. Organizacje wystosowały w tej sprawie oświadczenia.

3. Ministerstwo na wniosek OFOP udostępniło karty oceny strategicznej.

Linki:

Dokumenty:

  • Lista rankingowa ofert Priorytet 3 (2017-04-21) (Liczba pobrań: 3)
  • Lista rankingowa ofert Priorytet 4 (2017-04-21) (Liczba pobrań: 2)
  • Oświadczenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (2017-04-25) (Liczba pobrań: 1)
  • Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (2017-04-28)
  • Oświadczenie Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS (2017-05-09)
  • Karta oceny strategicznej oferty Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (Liczba pobrań: 4)
  • Karta oceny strategicznej oferty Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (Liczba pobrań: 1)
  • Karta oceny strategicznej oferty Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS (Liczba pobrań: 5)
Konkursy ogłaszane przez ministerstwa lub instytucje im podległe,Złamanie zasad konkursu / naruszenie innego przepisu