Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie

Docierające do nas niepokojące doniesienia o powtarzających się przypadkach kontrowersyjnych decyzji rządu wobec organizacji pozarządowych, skłoniły nas do działania. Jesteśmy w trakcie tworzenia repozytorium dokumentującego i prezentującego nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy:

  1. odnośnie konkursów ogłaszanych przez ministerstwa i instytucje centralne,
  2. przy powoływaniu/odwoływaniu członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich,
  3. odnośnie programów współpracy ministerstw z NGO

i inne naruszenia zasady partnerstwa i pomocniczości.

Zależy nam na dotarciu do znanych Państwu przypadków wartych udokumentowania. Nie tylko tych dotyczących Państwa organizacji bezpośrednio.

Dane, jakie chcemy zbierać i prezentować na powstającej stronie internetowej to przede wszystkim dokumenty oficjalne wydawane przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, ale także stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów stanowiące reakcję na posunięcia administracji.

Zapraszamy do zgłaszania spraw, z którymi Państwo się spotkaliście.

Pytania odnośnie formularza i repozytorium prosimy kierować do Katarzyny Kiełbiowskiej:
na adres katarzyna.kielbiowska@ofop.eu,
tel. 22 115 60 21, 884 209 313

__

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dane osoby/organizacji zgłaszającej

Ponieważ zależy nam na przejrzystym działaniu, zachęcamy do podania Państwa danych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że różne względy mogą nie pozwalać Państwu na ich podanie. Dlatego jedyne dane przez nas "wymagane", to dane kontaktowe.

Zgłoszenie dotyczy:

Konkursy

Konkursy ogłaszane przez ministerstwa lub instytucje im podległe (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, etc.)

Sprawa dotyczy konkursu ogłoszonego i obsługiwanego przez

Społeczne ciała doradcze, ciała dialogu, ciała eksperckie

Powoływania/odwoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich.

Sprawa dotyczy ciała powołanego przez:

Program współpracy ministerstwa z NGO

Sprawa dotyczy programu współpracy opracowywanego przez:

Inne zdarzenia

Sprawa dotyczy zdarzenia związanego z:

Rodzaj zdarzenia. Konkursy

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Rodzaj zdarzenia. Ciała dialogu

Sprawa dotyczy zdarzenia związanego z:

Program współpracy

Jakiego rodzaju zdarzenie Pan/Pani zgłasza? Prosimy o zwięzły opis sytuacji.

Jakiego rodzaju naruszenie zasad partnerstwa i/lub pomocniczości Pani/Pan zgłasza? Prosimy o zwięzły opis sytuacji zawierający: 1. wskazanie organu władzy centralnej, którego sprawa dotyczy, 2. w jakim zakresie doszło do naruszenia (działanie niezgodne z prawem, nieprzejrzyste podejmowanie decyzji itp., prosimy o przywołanie przepisu, jaki został Pana/Pani zdaniem złamany), 3. kiedy doszło do naruszenia, 4. podanie listy dokumentów, jakie Pan/Pani w tej sprawie zgromadził/a i wklejenie linków do stron urzędu, którego sprawa dotyczy, 5. podanie pozostałych informacji.

Opisz proszę szczegóły zdarzenia

Prosimy o zwięzły opis sytuacji.

(jeśli nie pamięta Pani/Pan w tej chwili dokładnej daty, prosimy pominąć to pytanie)

Jeśli ma Pan/Pani dostęp do linków dotyczących sprawy na stronach urzędu - prosimy zamieścić je poniżej

Wklej cały link z paska przeglądarki np: https://repozytorium.ofop.eu
Opisz krótko, do jakich treści prowadzi link.

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 5MB
Akceptujemy pliki: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, tiff, jpg. Maksymalny rozmiar pliku: 5MB. Można wysłać do 20 plików.

Zgoda na kontakt

Na wypadek, gdybyśmy potrzebowali/ły dodatkowych informacji lub doprecyzowania tych zamieszczonych w niniejszym formularzu, prosimy o udzielenie zgody na kontakt z Panią/Panem.

Sending