Obserwacje

MRPiPS ponownie przekracza ramy regulaminu FIO stosując negatywną ocenę strategiczną

Lista rankingowa FIO Priorytet 3 i 4 opublikowana 21 kwietnia wskazuje na 23 oceny strategiczne. To narzędzie stosowane wyjątkowo, zasadą jest oparcie wyników na średniej ocen niezależnych ekspertów. Wśród nich są 3 negatywne oceny, skutkujące brakiem dofinansowania.

Czytaj więcej

MSWiA: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – nierozstrzygnięte konkursy 4 i 5

W kwietniu 2016 roku MSWiA ogłosiło w ramach Funduszu Azylu i Migracji konkursy 4/2016 i 5/2016 z terminem składania aplikacji do 20 czerwca. Do grudnia 2016 roku oba konkursy nie zostały rozstrzygnięte. Mimo zapowiedzi wyniki nie zostały ogłoszone w styczniu 2017 r.

Czytaj więcej

Brak uzasadnienia oceny strategicznej w rozstrzygnięciu FIO 2017

Średnia ocen ekspertów jest mniej istotna przy decyzji o dofinansowaniu ofert niż ocena strategiczna ministra. Taki wniosek wynika z list rankingowych FIO 2017 na działania systemowe oraz regranting.

Czytaj więcej