Obserwacje

Kalendarium tworzenia ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Na mocy ustawy w 2017 r. stworzona została nowa rządowa agencja wykonawcza pod nazwą Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa zawiera nowe regulacje w obszarach objętych obserwacją Repozytorium: zarówno w zakresie przekazywania środków publicznych na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz w zakresie ciał dialogu o charakterze doradczym – przeniesienia Rady Działalności […]

Czytaj więcej

MS: Finansowanie działań instytucji publicznych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Nowe zasady wprowadzone kontrowersyjną ustawą o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na urządzanie i wyposażanie bezpiecznych pokojów przesłuchań dla dzieci w sądach. Na realizację każdego z tych zadań w terminie do końca 2017 r. Ministerstwo przeznaczyło pulę środków w wysokości 10 mln złotych. Nabory wniosków […]

Czytaj więcej

MS: nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów i naborze wniosków na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r. ogłasza konkursy i nabory wniosków z  terminem na przygotowanie i złożenie ofert lub wniosków nie dłuższym niż 15 dni i terminem realizacji zadań do końca roku. Konkurs na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości zostaje unieważniony z powodu zbyt dużej liczby złożonych ofert. W Biuletynie Informacji […]

Czytaj więcej