Obserwacje

MSWiA: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – nierozstrzygnięte konkursy 4 i 5

W kwietniu 2016 roku MSWiA ogłosiło w ramach Funduszu Azylu i Migracji konkursy 4/2016 i 5/2016 z terminem składania aplikacji do 20 czerwca. Do grudnia 2016 roku oba konkursy nie zostały rozstrzygnięte. Mimo zapowiedzi wyniki nie zostały ogłoszone w styczniu 2017 r.

Czytaj więcej

Brak uzasadnienia oceny strategicznej w rozstrzygnięciu FIO 2017

Średnia ocen ekspertów jest mniej istotna przy decyzji o dofinansowaniu ofert niż ocena strategiczna ministra. Taki wniosek wynika z list rankingowych FIO 2017 na działania systemowe oraz regranting.

Czytaj więcej

MSWiA: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 przyjęty po terminie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęło program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, wymagany ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5b), po ustawowym terminie. Program został przyjęty z datą wsteczną.

Czytaj więcej